Sexfläckig bastardsvärmare

Sexläckig bastardsvärmare flyger i Södra Sverige i juli på torra ogödslade och blomrika naturängar. Den är rödlistad.