Holken Live

18/4 - 7/6 2014

 

Boet byggdes 18:e till 25:e april.  Sen lade honan ett ägg varje natt, totalt nio stycken. Av dessa kläcktes sju samma dag

efter 13 dagars ruvning. Två ungar klarade inte konkurrensen om födan och dog i holken. Efter 20 dagars matning flög

fyra ungar ut tidigt 7:e juni. Den sista och minsta blev kvar försökte hoppa upp i hålet men nådde inte, så jag hjälpte ut den då

föräldrarna kom inte in med mat längre, men inspekterade boet för ev. 2:a häckning. Då 2 döda ungar ligger i bomaterialet, rensade jag boet.